RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Bezpłatny czas realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu realizowany jest w godzinach 8.00 do 13.00

 

6.30 – 8.30 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI.

• zabawy indywidualne i w grupach,

• korzystanie z gier i układanek stolikowych,

• zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

• utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

• zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

• czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

 

8.30 - 9.30 –PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA I ŚNIADANIE

• spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

• zestaw ćwiczeń porannych,

• przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,

• doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

• kulturalne zachowanie się przy stole

 

9.30 – 11.00 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g IV obszarów edukacyjnych:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka;

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka;

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 

11.00 – 12.30 - ZABAWA

• ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

• wdrażanie do samodzielności,

• zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

• spacery, wycieczki,

• zachowanie bezpieczeństwa,

• przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

 

12.30 – 13.00 – OBIAD

• wdrażanie dzieci do samoobsługi,

• wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

• obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

• zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

• pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

• dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

 

13.00 – 14.50 - RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

• próby samodzielnego zdejmowania odzieży,

• odpoczynek poobiedni,

• słuchanie bajek relaksacyjnych,

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

 

14.45 – 15.15 – PODWIECZOREK

• wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

 

15.15 – 17.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

• praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

• zajęcia specjalistyczne,

• zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• prace porządkowe.

 • własna aktywność dziecka - zabawy indywidualne i w małych grupkach,
 • zabawy tematyczne, dowolne wg zainteresowań dzieci,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy i ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dziecka,
 • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • czytanie fragmentów książek,
 • czynności porządkowe, samoobsługowe, organizacyjne i inne,
 • wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych,
 • rozmowy dnia codziennego zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci,
 • inne czynności wg uznania nauczyciel 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminne Przedszkole w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony