DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego dotychczasowe przepisy w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 6 maja br.uchylono obowiązujące ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jednocześnie wprowadzono konieczność stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo w zapewnieniu tej opieki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, organ prowadzący przed podjęciem decyzji w sprawie sposobu zorganizowania pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych planuje rozeznać:

- istniejące możliwości zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i zgodnych z wytycznymi warunków przebywania dzieci w placówkach,

- potrzeby rodziców w zakresie zapewnienia ich dzieciom opieki w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

W związku z powyższym organ prowadzący prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzję związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci na zajęcia w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych na niebezpieczeństwo zarażenia.

W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prosimy o tym fakcie powiadamiać bezpośrednio dyrektorów placówek, w sposób określony i wskazany przez poszczególne jednostki. W zgłoszeniu chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, prosimy o wskazanie:

-czy obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo,

- czy rodzice/opiekunowie prawni są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na potrzebę szybkiego podjęcia decyzji, dotyczącej przyjęcia odpowiedniej organizacji wychowania przedszkolnego w Gminie Radziejowice, deklaracje o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej prosimy składać do dnia 4 maja 2020r. (poniedziałek)

Wypełnione deklaracje i zeskanowane można wysyłać na przedszkolny e-mail

Przedszkole nie będzie normalnie funkcjonować dla wszystkich gdyż będzie to opieka dla tych dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy!

Opublikowano: 30 kwietnia 2020 16:20

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE [1.67 MB]

Deklaracje i oświadczenia [13.91 KB]

Wyświetleń: 555

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminne Przedszkole w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony